Skip to main content
image

Vrijwilligers

Om een geweldige week voor zoveel kinderen in goede banen te leiden zijn wij natuurlijk afhankelijk van een heleboel vrijwilligers. Naast organisatie en (hulp)leiding zijn we ook dringend op zoek naar mensen die willen helpen met het opbouwen op de zaterdag en maandag voorafgaand aan de KinderVakantieWeek. Gedurende de KinderVakantieWeek op het terrein, als begeleiding bij spellen, hulp in de keuken, regelen van het verkeer, het schoonmaken van toiletten en verdere aanverwante werkzaamheden. Ook voor het opruimen na afloop van de KinderVakantieWeek kunnen we hulp gebruiken, op zaterdag en zondag.  Vrijwilligers dragen een turquoise t-shirt op de dagen/dagdelen dat zij meehelpen.

Deze shirts zijn en blijven eigendom van KVW Gemert en mogen niet beschreven of verknipt worden. Na afloop van de dag worden deze shirts ingenomen en gewassen, zodat ze de dag erna weer fris zijn voor een andere vrijwilliger.

Sfeerbeheer & Leidingen

Sinds 2019 lopen er tijdens KVW sfeerbeheerders over het terrein. Deze mensen hebben jarenlange ervaring als leiding van KVW Gemert en zijn het eerste aanspreekpunt voor leidingen op het terrein. Zij werken nauw samen met de KLV werkgroep. De sfeerbeheerders zijn herkenbaar aan de zwarte opdruk “SFEERBEHEER” op de achterzijde van het shirt.

Ook dragen de leidingen al jaren deze abrikooskleurige shirts. Op de t-shirts van leidingen en hulpleidingen prijken sinds 2015 in wit onze hoofdsponsoren. Leidingen zijn ingedeeld op de groepen, zij begeleiden de kinderen tijdens de week.

Verkeer & Veiligheid

Deze werkgroep houdt zich bezig met de veiligheid op en om het terrein en ook regelen zij het verkeer en veilige oversteekplaatsen.

EHBO

Tijdens de gehele KinderVakantieWeek zijn er EHBO’er aanwezig.

Ook vragen wij bij inschrijving aan leidingen en vrijwilligers of zij EHBo of BHV gecertificeerd zijn. Zij dragen een gele band ter herkenning.

Medicatie

Bij het aanmelden kun je aangeven of er voor jouw kind extra (medische) aandacht nodig is. Er wordt bedoeld dat het om zaken gaat die relevant zijn voor KinderVakantieWeek Gemert. Deze werkgroep inventariseert deze aanmeldingen en zorgt dat leiding van uw kind en andere direct betrokkenen op de hoogte worden gebracht. Ook zijn zij vanzelfsprekend aanwezig tijdens de gehele KinderVakantieWeek.

Terrein & Materiaal

De naam spreekt al voor zich: deze werkgroep zorgt ervoor dat alle punten die met het terrein, materialen, voorzieningen,  het decor, de bouw van de hutten, opbouw en afbreken te maken hebben, geregeld worden.

Gastvrouw

Sinds 2019 bemannen onze gastvrouwen het infopunt en zijn zij  het eerste aanspreekpunt voor algemene vragen tijdens de KinderVakantieWeek. Zij verwijzen je graag naar de juiste persoon wanneer zij jouw vraag niet kunnen beantwoorden.

Vriijwilligers melden zich bij aankomst bij het infopunt. De gastvrouwen zorgen voor een  vrijwilligershirt en geven de informatie betreffende de taken van die dag.  Bij het infopunt haal je het logboek op en levert het bij deze dames weer in. Presentielijsten mogen voor aanvang van het programma ook ingeleverd worden bij dit punt.
De waskrat voor de gedragen vrijwilligershirts kun je ook daar terugvinden.

Keuken

Tijdens een KinderVakantieWeek wordt er voortdurend voor allerlei versnaperingen gezorgd. Dit doen de vrijwilligers van de werkgroep Keuken. Aan de hand van een eetlijst die door de programmawerkgroep wordt aangeleverd, weten ze precies wat er waar gegeten en gedronken wordt tijdens de Kindervakantieweek. Ook worden zij door de werkgroep Veiligheid en EHBO op de hoogte gebracht welke kinderen vanuit geloofsovertuiging iets wel of niet mogen eten en/of drinken en welke kinderen last hebben van voedselintolerantie of -allergieën. Hierdoor kunnen op tijd en met zorg alle boodschappen en bestellingen gedaan worden. Deze vrijwilligers zorgen voor de bereiding en het uitdelen van alle hapjes en drankjes.

Spel & Programma

Deze grote werkgroep start elk jaar met het maken van de weekindeling. Daarna worden alle programmaonderdelen per dagdeel uitgewerkt en voorbereid. Hierbij kun je denken aan het uitwerken van activiteiten en het maken van een spellencircuit.

Kind Leiding Vrijwilliger

In deze werkgroep zitten vrijwilligers die alle ingeschreven kinderen en leiding indelen in groepen. Ze inventariseren hoeveel vrijwilligers waar en wanneer tijdens KVW nodig zijn om alles in goede banen te kunnen leiden.

Ook hebben de organisatieleden van Sponsoring een blauwe of zwarte polo en PR ook een zwarte polo, zij zijn toevallig ook lid van de KLV werkgroep en tijdens KVW hoeven deze werkgroepen niet zichtbaar te zijn.

Sponsoring

Om er een fantastische week van te maken voor de kinderen is KVW Gemert altijd op zoek mensen en bedrijven die een steentje bij willen dragen. Alle vormen van sponsoring zijn welkom, financieel, materialen, etenswaren of …. De mensen van de werkgroep sponsoring zorgen voor het onderhouden van contacten met bestaande en nieuwe sponsoren. Wil jij je aanmelden als sponsor, neem dan contact op met deze werkgroep.

PR

Sinds 2015 is er een werkgroep opgericht met vrijwilligers die zich bezig houden met de PR voor onze Stichting. De brieven, flyers, posters en het programmaboekje worden door hen ontworpen. Ook schrijven zij aankondigingen en oproepen voor media en social media van KVW Gemert. Tevens zorgen zij er voor dat de website up-to-date wordt gehouden.

  • 1
  • 2