Skip to main content
image

Groepsleiding-, hulpleiding- en vrijwilligersreglement

De organisatie van KinderVakantieWeek Gemert heeft een aantal regels opgesteld om de KinderVakantieWeek zo soepel en gezellig mogelijk te laten verlopen.

1. VEILIGHEID

Veiligheid van de kinderen staat altijd voorop
Voor iedereen geldt: wanneer je besluit mee te doen met de KinderVakantieWeek Gemert is dit geheel op eigen risico.

Aanwezigheid
Er dient altijd minimaal 1 groepsleiding bij de groep aanwezig te zijn. Zorg ervoor dat je aanwezig bent voordat de eerste kinderen uit je groep er zijn, dat je ruim op tijd je groep compleet hebt en op tijd op de juiste locatie bent. Zo kunnen we iedere dag op tijd aan het programma beginnen.

Logboek/Programmaboekje
Het logboek en het programmaboekje zijn belangrijk om het programma goed te laten verlopen. Daarom vragen we je beide elke dag bij je te hebben. Tijdens het programma dienen de aanwijzingen van de organisatie ten alle tijden door zowel de kinderen, groepsleidingen, hulpleidingen als de vrijwilligers te worden opgevolgd.

EHBO
De dagen staan in het teken van het plezier van de kinderen. Belangrijk daarbij is dat je weet waar de kinderen van je groep gedurende de dag heen gaan. Ook wanneer een kind even naar het toilet gaat of drinken haalt. Mocht er op de dag een ongelukje gebeuren, ga dan altijd even naar de EHBO. Zorg ervoor dat, zodra je op locatie bent, je weet bij wie je moet zijn.
De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen.

Naar huis
Aan het einde van de dag wil iedereen altijd graag naar huis, maar de kinderen uit je groep mag je nooit alleen achter laten. Het is dan ook niet toegestaan te vertrekken voordat alle kinderen uit je groep door hun ouders/verzorgers zijn opgehaald of als de organisatie hiervoor nog geen toestemming heeft gegeven.

Afmelden
Ziek zijn we allemaal wel eens en natuurlijk is dit erg vervelend wanneer dit uitgerekend tijdens de KinderVakantieWeek gebeurt. Meld je altijd af als je ziek bent of onverhoopt niet kunt komen.

2. OMGANG MET ELKAAR

Pesten, discriminatie en onacceptabel gedrag wordt niet getolereerd.
De KinderVakantieWeek draait om plezier voor alle deelnemers. Wij gaan er vanuit dat iedereen elkaar met respect behandelt.
Wanneer er kinderen zijn die niet luisteren worden zij hier persoonlijk op aangesproken.
De organisatie wordt ingelicht wanneer kinderen een waarschuwing hebben gekregen van de groepsleiding. Bij het niet naleven van de gestelde regels of wanneer storend of gevaarlijk gedrag ontstaat zijn wij genoodzaakt de ouders hierover in te lichten. Wij behouden ons het recht voor om bij ernstig wangedrag een kind de verdere deelname aan KinderVakantieWeek Gemert te ontzeggen.

Deelname programma
Het kan voorkomen dat een kind de situatie of het aangeboden programma minder ziet zitten. Probeer het kind positief te benaderen en te stimuleren om toch mee te doen. We doen immers allemaal mee om ieder kind een onvergetelijke week te bezorgen.

3. TERREIN

Zorg ervoor dat de activiteitenterreinen netjes achterblijven.
Laat geen rommel slingeren op of rondom de activiteitenterreinen. Hier staan verschillende afvalbakken en/of containers. De bossen en velden rondom de activiteitenterreinen zijn niet vrij toegankelijk en voor iedereen verboden. De kinderen dienen erop gewezen te worden dat zij hier niet mogen spelen.

Roken
Kinderen en roken gaan volgens de organisatie van de KinderVakantieWeek niet samen. Daarom is roken verboden op de activiteitenterreinen en in de nabijheid van de kinderen. Enkel en alleen op een door de organisatie aangewezen plek is roken toegestaan.

4. GEVONDEN VOORWERPEN

Als je iets kwijt bent zoek je eerst in je eigen omgeving.
Iedereen raakt wel eens wat kwijt. Gelukkig zijn we tijdens de KinderVakantieWeek met vele en worden de voorwerpen in veel gevallen door een ander gevonden. Wanneer je wat verloren bent kun je bij de nissenhut terecht. Heb je een voorwerp gevonden? Bewaar dit voorwerp bij je tot je op het crossterrein bent. Daar breng je het naar de nissenhut of daarvoor bestemde plek. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele verloren geraakte eigendommen.

5. ALGEMEEN

Eten en drinken
Waar gespeeld word moet gegeten en gedronken worden. De groepsleiding schat deze behoeften van de kinderen uit de eigen groep in en bepaalt zelf wanneer er gedronken en gegeten wordt.
Kinderen mogen de hele dag zelfstandig bij de drank containers ranja halen. Dit mag ook met de hele groep.

Leidingshirts
De gekleurde T-shirts zijn belangrijk voor de kinderen en de organisatie om te zien wat je taak is tijdens de KinderVakantieWeek. Bij de start van de KinderVakantieWeek krijgt iedereen het juiste T-shirt en weten we van elkaar wat je rol is tijdens de KinderVakantieWeek. Let er wel op dat je het T-shirt de hele week dient te dragen. Is je T-shirt kapot of onherkenbaar, dan dien je een nieuwe te kopen bij de organisatie.

Foto’s en videoopnamen
Ieder moment van de week willen we nooit meer vergeten en vast leggen door middel van foto’s en video’s. Deze worden van alle aanwezigen gemaakt en gepubliceerd op onze website, social media-pagina’s of in de krant. Wanneer je hiermee niet akkoord gaat kun je helaas niet deelnemen aan de KinderVakantieWeek.
Bekijk ook onze veelgestelde vragen!