Skip to main content
image

Algemene voorwaarden

Stichting KinderVakantieWeek Gemert is opgericht in 1966. Een keer per jaar, in de regel in de laatste week van de zomervakantie, wordt er een vakantieweek voor alle basisschoolkinderen (4 t/m 12 jaar) van Gemert/Handel georganiseerd. Het doel is om zoveel mogelijk kinderen van de basisscholen uit Gemert of Handel of enigzins op een andere manier betrokken zijn met Gemert of Handel (die eventueel niet de mogelijkheid hebben om zelf op vakantie te gaan) een fijne, gezellige en spannende vakantieweek te bezorgen. Door de jaren heen is de KinderVakantieWeek uitgegroeid tot een evenement waar momenteel zo’n 850 kinderen en 350 groepsleidingen, hulpleidingen en vrijwilligers aan meedoen.

De organisatie van KinderVakantieWeek Gemert heeft een aantal regels opgesteld om de KinderVakantieWeek zo soepel en gezellig mogelijk te laten verlopen.

1. INSCHRIJVEN

Wanneer je je kind(eren) inschrijft betaal je inschrijfgeld. Dit bedrag wordt vooraf door de KinderVakantieWeek bepaald. Ook de hoeveelheid kinderen die kunnen deelnemen aan de KinderVakantieWeek wordt door de organisatie vooraf per jaargang bepaald. Tijdens de inschrijfperiode geldt dan ook de regel vol=vol.
De kinderen worden ingedeeld in een groep waar ze vier dagen mee optrekken. De organisatie van de KinderVakantieWeek zorgt voor een goede voorbereiding wat betreft het programma en de indeling van de groepjes. Kinderen mogen als voorkeur één vriendje of vriendinnetje opgeven. We houden met slechts één voorkeur rekening en alleen als beide kinderen elkaar opgeven. Houd rekening met kleuter-, onderbouw-, middenbouw- en bovenbouwgroepen. Het opgeven van meerdere vriendjes of vriendinnetjes al dan niet door middel van kringopgaven kan leiden tot teleurstelling. Je kunt dit voorkomen door van te voren duidelijk met vriendjes en vriendinnetjes af te spreken wie wie opgeeft. De groepen worden met de nodige zorg samengesteld, hierin kan NIET meer worden geruild. Hier geldt dat in sommige gevallen door het bestuur hierin een andere beslissing genomen kan worden. Dit blijft te allen tijde een beslissing  van het bestuur.
Indien je kind extra aandacht nodig heeft of medicijnen gebruikt, vragen wij u toelichtende formulieren in te vullen.

2. BETALING

Betaling van het inschrijfgeld dient te worden voldaan bij de inschrijving van de deelnemer. De betaling dient digitaal te gebeuren via de website (www.kvw-gemert.nl). Dit bedrag wordt gebruikt voor alle activiteiten en versnaperingen tijdens de KinderVakantieWeek. Zonder betaling komt de inschrijving te vervallen. Het is niet mogelijk om het inschrijfgeld terug te betalen wanneer jouw kind onverhoopt niet kan deelnemen of wordt uitgesloten van deelname. Hierop geldt in sommige gevallen een uitzondering. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met het bestuur van de KinderVakantieWeek Gemert.

3. RESPECT

Pesten, discriminatie en onacceptabel gedrag wordt niet getolereerd. De KinderVakantieWeek draait om plezier voor alle deelnemers. Wij gaan er vanuit dat iedereen elkaar met respect behandelt. Bij het niet naleven van de gestelde regels of wanneer storend of gevaarlijk gedrag ontstaat zijn wij genoodzaakt de ouders/verzorgers hierover in te lichten. Wij behouden ons het recht voor om bij ernstig wangedrag een kind de verdere deelname aan KinderVakantieWeek Gemert te ontzeggen.
Ernstig gedrag wordt aangemerkt als:

 • Bedreiging en/of gebruik van geweld
 • Het bewust verwonden/letsel toebrengen aan kinderen, leiding, vrijwilligers
 • Bewust aanbrengen van schade/vernielingen
 • Wapens bij zich hebben met de bedoeling te gebruiken voor bedreiging of geweld
 • Onzedelijk betasten en/of aanranden

4. LEIDINGEN EN VRIJWILLIGERS

 • Kleutergroepen
  De leiding bestaat uit minimaal 2 volwassen groepsleidingen + eventueel hulpleiding*.
 • Onderbouwgroepen
  De leiding bestaat uit minimaal 1 volwassen groepsleiding + 2 hulpleidingen*.
 • Middenbouwgroepen
  De leiding bestaat uit minimaal 2 vrijwilligers vanaf 15 jaar.
 • Bovenbouwgroepen
  De leiding bestaat uit minimaal 2 vrijwilligers vanaf 18 jaar.

*Voor de vrijwilligers van minimaal 13 jaar tot 15 jaar is er de mogelijkheid om als hulpleiding aanwezig te zijn. Er dient dan wel tenminste één extra vrijwilliger aanwezig te zijn van minimaal 18 jaar. Hulpleidingen worden alleen bij de kleuters en onderbouw ingedeeld.
Er zal ten alle tijden minimaal 1 groepsleiding bij de groep aanwezig zijn. Tijdens het programma dienen de aanwijzingen van de organisatie te alle tijden door zowel de kinderen, groepsleidingen als de vrijwilligers te worden opgevolgd.

5. AANSPRAKELIJKHEID

Deelname aan de KinderVakantieWeek geschiedt op eigen risico. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of eventuele verloren geraakte eigendommen van de kinderen en ouders/verzorgers. Wij adviseren om dure spullen, zoals sierraden e.d. thuis te laten. KinderVakantieWeek Gemert kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, ontstaan door het niet of volledig invullen van het inschrijfformulier.

6. VEILIGHEID

Veiligheid van de kinderen staat altijd voorop. Alle dagen zijn er zowel op de locaties als onderweg EHBO aanwezig. Groepsleidingen, hulpleidingen en vrijwilligers met EHBO of BHV worden bij calamiteiten opgeroepen om (extra) ondersteuning te bieden en te zorgen voor de veiligheid van de kinderen. Deze personen worden voor aanvang van de KinderVakantieWeek in kaart gebracht. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen.
Aan het einde van de dag wil iedereen altijd graag naar huis. Zorg er dus voor dat er iemand klaar staat om uw kind(eren) op te halen wanneer het programma ten einde is. Voor de groepsleidingen is het niet toegestaan te vertrekken voordat alle kinderen uit de groep door hun ouders/verzorgers zijn opgehaald of als de organisatie hiervoor nog geen toestemming heeft gegeven.

7. TERREIN

KinderVakantieWeek Gemert is gerechtigd om zonder enige opgaaf van reden personen de toegang tot het activiteitenterrein te ontzeggen. Met activiteitenterrein wordt bedoelt: de locatie(s) welke door de organisatie gedurende de voorbereidingen van en tijdens de uitvoering van de KinderVakantieWeek is en/of zijn gereserveerd of gehuurd.

8. AFGELASTINGEN

De organisatie kan bij onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld bij slecht weer, het besluit nemen de KinderVakantieWeek of een gedeelte ervan af te gelasten. Informatie hierover is op onze website  te vinden.

9. AFMELDEN

Kan je kind een dag(-deel) niet deelnemen aan KinderVakantieWeek Gemert, meld dit altijd de dag van te voren bij het bestuur of de groepsleiding. Op de dag zelf kun je dat persoonlijk/telefonisch melden bij het “afmeldpunt”. In het programmaboekje en op onze website wordt het bijbehorende telefoonnummer vermeld. Ook kun je een mail sturen.

10. FOTO- EN FILMMATERIAAL

Ieder moment van de week willen we nooit meer vergeten en vast leggen door middel van foto’s en video’s. Deze worden van alle aanwezigen gemaakt. Bij deelname aan de KinderVakantieWeek geef je de organisatie toestemming deze foto’s en video’s te publiceren op de website, social media-pagina’s of in de krant. Wanneer je hiermee niet akkoord gaat is deelname aan de KinderVakantieWeek helaas niet mogelijk.

Bekijk ook onze veelgestelde vragen!