Skip to main content
image

Veelgestelde vragen

Algemeen

Wat zijn de begin- en eindtijden van KVW Gemert?

De begin- en eindtijden zijn afhankelijk van het programma. Alle leeftijdsgroepen hebben een eigen programma, de exacte tijden en nadere informatie zijn terug te vinden in het programmaboekje (medio juli) en vanaf begin juli op de website.

Indicatie* op basis eerdere edities:

1-2 groepen
dinsdag 9:30 uur – 13:30 uur
woensdag 9:30 uur – 13:30 uur
donderdag 9:30 uur – 13:30 uur
vrijdag 13:30 uur –  19:30 uur

Let op! In 2023 is het programma van de kleuters 3 ‘ochtenden’ (dinsdag, woensdag en donderdag) en 1 ‘middag’ (vrijdag).

3-4 groepen
dinsdag  t/m donderdag  9:30 uur – 16:30 uur
vrijdag 09:30 uur – 19:30 uur

5-6 groepen
dinsdag  t/m donderdag  9:30 uur – 16:30 uur
vrijdag 09:30 uur – 19:30 uur

7-8 groepen
dinsdag  t/m donderdag  9:30 uur – 16:30 uur
vrijdag 9:30 uur – 19:30 uur

 

Leidingen dienen minimaal 30 minuten voor aanvang aanwezig te zijn en mogen pas naar huis als het laatste kind van hun groep is opgehaald.

 

* aan de genoemde tijden kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Wie kunnen er deelnemen aan KinderVakantieWeek Gemert?

Alle kinderen uit Gemert en Handel die de basisschool bezoeken kunnen deelnemen, ook kinderen die tijdens deze vakantieweek bij familie in Gemert en Handel verblijven of op een of andere manier betrokken zijn èn de basisschoolleeftijd hebben.

Wanneer vindt KinderVakantieWeek Gemert plaats?

KinderVakantieWeek Gemert vindt in de regel plaats in de laatste week van de zomervakantie van het basisonderwijs regio zuid. In 2023, van dinsdag 22 augustus t/m vrijdag 25 augustus.

Wat kost deelname aan KinderVakantieWeek Gemert?

De kosten voor deelname aan de 57e editie van KinderVakantieWeek 2023 zijn ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar:

€ 16,50  voor kinderen uit de groepen 1-2
€ 21,50  voor kinderen uit de groepen 3-4
€ 21,50  voor kinderen uit de groepen 5-6
€ 21,50  voor kinderen uit de groepen 7-8

 

Wat is het doel van KinderVakantieWeek Gemert

Het doel is om zoveel mogelijk kinderen van basisscholen uit Gemert en Handel of enigszins op een andere manier betrokken zijn met Gemert of Handel, een fijne, gezellige en spannende KinderVakantieWeek te bezorgen.

Mijn kind heeft extra aandacht nodig, hoe geef ik dat aan? 

Op het inschrijfformulier kan worden aangegeven dat een kind extra aandacht/zorg nodig heeft.

Vul alleen in voor extra aandacht/zorg die tijdens de KinderVakantieWeek-dagen voor kunnen komen/vallen. Mocht je twijfelen neem dan altijd even contact met ons op.

In de weken na de inschrijving worden deze inschrijvingen doorgespeeld naar onze werkgroep EHBO. Zij zorgen ervoor dat je een e-mail krijgt met benodigde formulieren om de extra informatie omtrent je kind kenbaar te maken.
Deze formulieren mogen ingevuld en voorzien van pasfoto ingeleverd worden bij de coördinator van de werkgroep EHBO, het adres staat in het formulier.

Krentenbaard (impetigo) en KVW? 

Je kind heeft krentenbaard en je vraagt je af of je je kind toch mee kunt laten doen aan KinderVakantieWeek Gemert?

Wanneer je kind zich goed voelt, kan hij/zij gewoon deelnemen aan de KVW. Informeer in ieder geval de leiding of EHBO. Het kan zijn dat jouw kind gevraagd wordt niet mee te doen aan waterspelletjes, hieraan heeft hij/zij zich te houden.

Krentenbaard is niet meer besmettelijk zodra:

  • de blaasjes zijn ingedroogd
  • 2 dagen na start van een behandeling met zalf of tabletten (voorgeschreven door een arts)

De tijd tussen besmet raken en het uitbreken van buitjes en blaasjes met honinggele korstjes is 4-14 dagen.

EHBO-post:
Vanzelfsprekend worden ook kinderen met krentenbaard geholpen op de EHBO-post, het verstrekken van medicatie kan ook door EHBO worden gedaan. Echter het insmeren van de plekken kan NIET op deze post worden gedaan. Deze taak ligt geheel bij de ouders.

Indien nodig kan groepsleiding/EHBO in overleg met het bestuur andere ouders informeren. Andere ouders kunnen zo een eventuele besmetting bij hun kind eerder opmerken en behandelen.

Kan ik mijn kind met een vriendje of vriendinnetje opgeven? 

Kinderen mogen als voorkeur één vriendje of vriendinnetje opgeven. We houden met slechts één voorkeur rekening en alleen als beide kinderen elkaar opgeven. Houd rekening met kleuter-, onderbouw-, middenbouw- en bovenbouwgroepen.

Het opgeven van meerdere vriendjes of vriendinnetjes al dan niet door middel van kringopgaven kan leiden tot teleurstelling. Je kunt dit voorkomen door van te voren duidelijk met vriendjes en vriendinnetjes af te spreken wie wie opgeeft.

De groepen worden met de nodige zorg samengesteld, hierin kan NIET meer worden geruild. Hier geldt dat in sommige gevallen door het bestuur hierin een andere beslissing genomen kan worden. Dit blijft ten allen tijde een beslissing van het bestuur.

Wanneer zijn de groepsindelingen bekend? 

De groepsindelingen worden bekend gemaakt in het programmaboekje. Het programmaboekje verschijnt vlak voor de zomervakantie.

De groepen worden met de nodige zorg samengesteld, hierin kan NIET meer worden geruild. Hier geldt dat in sommige gevallen door het bestuur hierin een andere beslissing genomen wordt. Dit blijft ten allen tijde voorbehouden aan het bestuur.

Wanneer ontvang ik het programmaboekje van KVW Gemert? 

In juli worden de programmaboekjes door enkele vrijwilligers bezorgd, dit is een hele klus. Om deze reden ontvangt ook niet iedereen het boekje op dezelfde dag.

De boekjes worden bezorgd op de adressen welke zijn opgegeven bij de inschrijving. In de tussenliggende maanden kan het natuurlijk zijn dat je verhuisd bent. Geef altijd een adreswijziging door klv@kvw-gemert.nl

Ik heb geen programmaboekje ontvangen, wat nu? 

Medio juli geen programmaboekje ontvangen?
Vanaf begin/medio juli staat het programmaboekje ook als download op onze website.

Voor kinderen:
Stuur een mail naar klv@kvw-gemert.nl ovv naam en adresgegevens. Wij nemen contact op waar een boekje kan worden opgehaald.

Voor (hulp)leiding en vrijwilligers:
Op de leidingavond (maandagavond voor aanvang KVW) kan een boekje worden opgehaald.

Mijn kind kan/wil toch niet meedoen aan KVW Gemert, wat nu? 

Dat is jammer! Stuur een mail met de voor en achternaam van je kind inclusief jullie adres, zodat wij het in onze administratie kunnen verwerken.

Het inschrijfgeld dient voor de activiteiten en versnaperingen tussendoor. Hierdoor is het niet mogelijk het inschrijfgeld terug te betalen als een kind onverhoopt niet kan deelnemen of wordt uitgesloten van deelname. Hierop geldt in sommige gevallen een uitzondering. Beslissingen in deze worden genomen door het bestuur van KVW Gemert.

Wanneer wordt een kind uitgesloten van deelname aan KVW Gemert? 

Wij gaan ervanuit dat we elkaar met respect behandelen. Pesten en discriminatie wordt niet getolereerd. Bij niet niet naleven van deze regel of wanneer er storend of gevaarlijk gedrag ontstaat, zijn wij genoodzaakt de ouders hierover in te lichten. Bij ernstig wangedrag kan het bestuur een kind direct verdere deelname aan KVW Gemert ontzeggen.

Welke kleding is het meest geschikt voor KinderVakantieWeek Gemert? 

Oude kleding die tegen een stootje kan. Er wordt met verf gewerkt die mogelijk niet uit de kleding te wassen is.

Ook dit jaar ontvangt elk kind bij aanvang van KVW een shirt waarvan wij vragen dit iedere dag te dragen, tussendoor uitwassen mag ?

Hoe wordt leiding op groepen ingedeeld?

Kleutergroepen
minimaal 2 volwassenen 18+ met 2 hulpleidingen 12/13 jaar*

Onderbouwgroepen
minimaal 1 leiding 18+ met 2 hulpleiding 12/13 jaar* óf
minimaal 2 leidingen van 14+ jaar

Middenbouwgroepen
minimaal 2 leiding 15+ jaar

Bovenbouwgroepen
minimaal 2 leiding 16+ jaar


* Voor HULPLEIDING geldt dit jaar de regel, wie het eerst inschrijft heeft voorrang. Wij zijn hartstikke blij met zoveel aanmeldingen van hulpleidingen in de leeftijd 12/13 jaar. Er zijn echter maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar bij de 1-2 en 3-4 groepen. Bij uitzondering kunnen wij  hulpleiding ook indelen bij de 3-4 of 5-6 groepen. Dit kan alleen wanneer de leiding(en) waarmee jij je opgeeft 18+ zijn.

Het kan zijn dat we jou vragen om jouw inschrijving om te zetten naar vrijwilliger. Als dat het geval is dan geven wij jou de garantie dat je het volgende jaar mee mag doen als leiding.

Ik wil niet dat er foto’s van mijn kind(eren) gebruikt worden op social media, in kranten of op de site, waar geef ik dat aan? 

Bij deelname aan de KVW  geef je automatisch toestemming om gedurende de week gemaakte foto’s en video’s te publiceren op onze website, onze socialmedia-pagina’s of in de krant. Wanneer hiermee niet akkoord kan worden gegaan is deelname helaas niet mogelijk.

Ik ben iets kwijt! / Ik heb iets gevonden, waar kan ik terecht? 

Heb je iets gevonden? 
Breng het naar de gevonden-voorwerpen-kraam.

Ben je iets kwijt?
Vraag ernaar bij de gevonden-voorwerpen-kraam. Enkele dagen na KVW Gemert worden de gevonden spullen nog drie weken bewaard op een nader te bepalen plaats. Deze locatie maken wij op social media en deze site bekend. Na deze termijn worden de spullen opgeruimd.

Ik heb een opmerking/klacht, waar kan ik terecht? 

Wij zien het liefst vrolijke blije gezichtjes, daar doen wij het hele jaar ons uiterste best voor. Helaas gaat er wel eens iets mis of zie je een verbeterpunt. Graag horen wij dan van jou, stuur ons een mail.

Mijn vraag staat er niet tussen?!

Staat jouw vraag en het antwoord er niet tussen?
Neem dan contact met ons op.

De KVW week

Wie kunnen er deelnemen aan KinderVakantieWeek Gemert?

Alle kinderen uit Gemert en Handel die de basisschool bezoeken kunnen deelnemen, ook kinderen die tijdens deze vakantieweek bij familie in Gemert en Handel verblijven of op een of andere manier betrokken zijn èn de basisschoolleeftijd hebben.

Wat kost deelname aan KinderVakantieWeek Gemert?

De kosten voor deelname aan de 57e editie van KinderVakantieWeek 2023 zijn ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar:

€ 16,50  voor kinderen uit de groepen 1-2
€ 21,50  voor kinderen uit de groepen 3-4
€ 21,50  voor kinderen uit de groepen 5-6
€ 21,50  voor kinderen uit de groepen 7-8

 

Ik heb de financiële middelen niet om mijn kind in te schrijven, wat nu?

Via Stichting Leergeld zijn plaatsen beschikbaar voor deelname aan KinderVakantieWeek Gemert. Bij de stichting kan een aanvraag worden gedaan voor deelname aan KVW. Je dient hiervoor als ouder/verzorger zelf contact op te nemen met Stg. Leergeld om een plaats voor jouw kind(eren) te regelen.

Doe dit zo snel mogelijk!!
Het is vervelend als we andere kinderen moeten teleurstellen en er van deze gereserveerde plaatsen uiteindelijk plaatsen beschikbaar blijven.

Wanneer kan ik mijn kind(eren) inschrijven voor KVW Gemert?

Via social media, onze website en het Gemerts Nieuwsblad zal de startdatum voor inschrijvingen bekend worden gemaakt.

De inschrijftermijn is van begin januari tot medio april.

Wij verwachten van ouders/verzorgers dat zij het formulier invullen, op een voor hen geschikt tijdstip, met juiste en volledige informatie. Onjuiste of onvolledige inschrijvingen worden niet verwerkt.

 

Hoe kan ik mijn kinderen inschrijven?

Inschrijven en betalen kan uitsluitend via onze website www.kvw-gemert.nl

De inschrijving start op 2 januari 2023 en sluit op 12 april.

 

Kan ik mijn kind(eren) ook voor losse dagen inschrijven voor KinderVakantieWeek Gemert? 

Het is niet mogelijk om kinderen voor losse dagen in te schrijven.
Afmelden voor een bepaalde dag of periode kan doorgegeven worden bij het ‘afmeldpunt’ tijdens KVW of door het sturen van een mail naar de werkgroep KindLeidingVrijwilliger.

Tijdens de week zijn zij ook telefonisch bereikbaar, het telefoonnummer vind je in het programmaboekje.

Mijn kind heeft extra aandacht nodig, hoe geef ik dat aan? 

Op het inschrijfformulier kan worden aangegeven dat een kind extra aandacht/zorg nodig heeft.

Vul alleen in voor extra aandacht/zorg die tijdens de KinderVakantieWeek-dagen voor kunnen komen/vallen. Mocht je twijfelen neem dan altijd even contact met ons op.

In de weken na de inschrijving worden deze inschrijvingen doorgespeeld naar onze werkgroep EHBO. Zij zorgen ervoor dat je een e-mail krijgt met benodigde formulieren om de extra informatie omtrent je kind kenbaar te maken.
Deze formulieren mogen ingevuld en voorzien van pasfoto ingeleverd worden bij de coördinator van de werkgroep EHBO, het adres staat in het formulier.

Krentenbaard (impetigo) en KVW? 

Je kind heeft krentenbaard en je vraagt je af of je je kind toch mee kunt laten doen aan KinderVakantieWeek Gemert?

Wanneer je kind zich goed voelt, kan hij/zij gewoon deelnemen aan de KVW. Informeer in ieder geval de leiding of EHBO. Het kan zijn dat jouw kind gevraagd wordt niet mee te doen aan waterspelletjes, hieraan heeft hij/zij zich te houden.

Krentenbaard is niet meer besmettelijk zodra:

  • de blaasjes zijn ingedroogd
  • 2 dagen na start van een behandeling met zalf of tabletten (voorgeschreven door een arts)

De tijd tussen besmet raken en het uitbreken van buitjes en blaasjes met honinggele korstjes is 4-14 dagen.

EHBO-post:
Vanzelfsprekend worden ook kinderen met krentenbaard geholpen op de EHBO-post, het verstrekken van medicatie kan ook door EHBO worden gedaan. Echter het insmeren van de plekken kan NIET op deze post worden gedaan. Deze taak ligt geheel bij de ouders.

Indien nodig kan groepsleiding/EHBO in overleg met het bestuur andere ouders informeren. Andere ouders kunnen zo een eventuele besmetting bij hun kind eerder opmerken en behandelen.

Kan ik mijn kind met een vriendje of vriendinnetje opgeven? 

Kinderen mogen als voorkeur één vriendje of vriendinnetje opgeven. We houden met slechts één voorkeur rekening en alleen als beide kinderen elkaar opgeven. Houd rekening met kleuter-, onderbouw-, middenbouw- en bovenbouwgroepen.

Het opgeven van meerdere vriendjes of vriendinnetjes al dan niet door middel van kringopgaven kan leiden tot teleurstelling. Je kunt dit voorkomen door van te voren duidelijk met vriendjes en vriendinnetjes af te spreken wie wie opgeeft.

De groepen worden met de nodige zorg samengesteld, hierin kan NIET meer worden geruild. Hier geldt dat in sommige gevallen door het bestuur hierin een andere beslissing genomen kan worden. Dit blijft ten allen tijde een beslissing van het bestuur.

Wanneer zijn de groepsindelingen bekend? 

De groepsindelingen worden bekend gemaakt in het programmaboekje. Het programmaboekje verschijnt vlak voor de zomervakantie.

De groepen worden met de nodige zorg samengesteld, hierin kan NIET meer worden geruild. Hier geldt dat in sommige gevallen door het bestuur hierin een andere beslissing genomen wordt. Dit blijft ten allen tijde voorbehouden aan het bestuur.

Hoe kan ik mezelf als (hulp)leiding/vrijwilliger inschrijven? 

Op 2 januari 2023  gaat de inschrijving voor (hulp)leiding/vrijwilligers open.

Inschrijven kan uitsluitend via onze site www.kvw-gemert.nl

Naast organisatie en (hulp)leiding zijn er ook een heleboel vrijwilligers nodig om de KVW in goede banen te leiden. Denk hierbij aan werkzaamheden op het terrein, begeleiding bij spellen, hulp in de keuken, het schoonmaken van toiletten en aanverwante werkzaamheden.

Kan ik maatschappelijke stage lopen bij KVW Gemert? 

Ja, dat kan. Je kunt dit aangeven op het inschrijfformulier (aanvinken en school invullen)

Vanaf KinderVakantieWeek 2020 is het protocol mbt Maatschappelijke Stage verandert.  Indien je aanvinkt dat je Maatschappelijk Stage wilt doen bij KinderVakantieWeek Gemert, verwachten wij van jou een korte motivatiebrief. Deze dien je binnen twee weken na aanmelding naar ons te mailen.

Nadere informatie ontvang je in mei/juni van ons en begin juli valt het programmaboekje bij jou in de bus.

!!!Maatschappelijke stage op VMBO is in 2022 vervallen, alleen leerlingen van locatie Marcopedius vervullen nog een Maatschappelijke Stage!!!

Kan ik mezelf als leiding opgeven samen met een vriend of vriendin? 

Je mag één voorkeur opgeven op het inschrijfformulier.

Let op: dit is een voorkeur. Wanneer je allebei als voorkeur opgeeft, is de kans het grootst dat jullie bij elkaar in de groep komen. Kringopgaven zijn NIET toegestaan, hier zal dan ook geen rekening mee worden gehouden. De groepen worden met de nodige zorg samengesteld, hierin kan NIET meer worden geruild. Hier geldt dat in sommige gevallen door het bestuur hierin een andere beslissing genomen wordt. Dit blijft ten allen tijde verantwoording van het bestuur.

Mijn vraag staat er niet tussen?!

Staat jouw vraag en het antwoord er niet tussen?
Neem dan contact met ons op.

Inschrijven

Mijn kind heeft extra aandacht nodig, hoe geef ik dat aan? 

Op het inschrijfformulier kan worden aangegeven dat een kind extra aandacht/zorg nodig heeft.

Vul alleen in voor extra aandacht/zorg die tijdens de KinderVakantieWeek-dagen voor kunnen komen/vallen. Mocht je twijfelen neem dan altijd even contact met ons op.

In de weken na de inschrijving worden deze inschrijvingen doorgespeeld naar onze werkgroep EHBO. Zij zorgen ervoor dat je een e-mail krijgt met benodigde formulieren om de extra informatie omtrent je kind kenbaar te maken.
Deze formulieren mogen ingevuld en voorzien van pasfoto ingeleverd worden bij de coördinator van de werkgroep EHBO, het adres staat in het formulier.

Krentenbaard (impetigo) en KVW? 

Je kind heeft krentenbaard en je vraagt je af of je je kind toch mee kunt laten doen aan KinderVakantieWeek Gemert?

Wanneer je kind zich goed voelt, kan hij/zij gewoon deelnemen aan de KVW. Informeer in ieder geval de leiding of EHBO. Het kan zijn dat jouw kind gevraagd wordt niet mee te doen aan waterspelletjes, hieraan heeft hij/zij zich te houden.

Krentenbaard is niet meer besmettelijk zodra:

  • de blaasjes zijn ingedroogd
  • 2 dagen na start van een behandeling met zalf of tabletten (voorgeschreven door een arts)

De tijd tussen besmet raken en het uitbreken van buitjes en blaasjes met honinggele korstjes is 4-14 dagen.

EHBO-post:
Vanzelfsprekend worden ook kinderen met krentenbaard geholpen op de EHBO-post, het verstrekken van medicatie kan ook door EHBO worden gedaan. Echter het insmeren van de plekken kan NIET op deze post worden gedaan. Deze taak ligt geheel bij de ouders.

Indien nodig kan groepsleiding/EHBO in overleg met het bestuur andere ouders informeren. Andere ouders kunnen zo een eventuele besmetting bij hun kind eerder opmerken en behandelen.

Kan ik mijn kind met een vriendje of vriendinnetje opgeven? 

Kinderen mogen als voorkeur één vriendje of vriendinnetje opgeven. We houden met slechts één voorkeur rekening en alleen als beide kinderen elkaar opgeven. Houd rekening met kleuter-, onderbouw-, middenbouw- en bovenbouwgroepen.

Het opgeven van meerdere vriendjes of vriendinnetjes al dan niet door middel van kringopgaven kan leiden tot teleurstelling. Je kunt dit voorkomen door van te voren duidelijk met vriendjes en vriendinnetjes af te spreken wie wie opgeeft.

De groepen worden met de nodige zorg samengesteld, hierin kan NIET meer worden geruild. Hier geldt dat in sommige gevallen door het bestuur hierin een andere beslissing genomen kan worden. Dit blijft ten allen tijde een beslissing van het bestuur.

Wanneer zijn de groepsindelingen bekend? 

De groepsindelingen worden bekend gemaakt in het programmaboekje. Het programmaboekje verschijnt vlak voor de zomervakantie.

De groepen worden met de nodige zorg samengesteld, hierin kan NIET meer worden geruild. Hier geldt dat in sommige gevallen door het bestuur hierin een andere beslissing genomen wordt. Dit blijft ten allen tijde voorbehouden aan het bestuur.

Hoe kan ik mezelf als (hulp)leiding/vrijwilliger inschrijven? 

Op 2 januari 2023  gaat de inschrijving voor (hulp)leiding/vrijwilligers open.

Inschrijven kan uitsluitend via onze site www.kvw-gemert.nl

Naast organisatie en (hulp)leiding zijn er ook een heleboel vrijwilligers nodig om de KVW in goede banen te leiden. Denk hierbij aan werkzaamheden op het terrein, begeleiding bij spellen, hulp in de keuken, het schoonmaken van toiletten en aanverwante werkzaamheden.

Kan ik maatschappelijke stage lopen bij KVW Gemert? 

Ja, dat kan. Je kunt dit aangeven op het inschrijfformulier (aanvinken en school invullen)

Vanaf KinderVakantieWeek 2020 is het protocol mbt Maatschappelijke Stage verandert.  Indien je aanvinkt dat je Maatschappelijk Stage wilt doen bij KinderVakantieWeek Gemert, verwachten wij van jou een korte motivatiebrief. Deze dien je binnen twee weken na aanmelding naar ons te mailen.

Nadere informatie ontvang je in mei/juni van ons en begin juli valt het programmaboekje bij jou in de bus.

!!!Maatschappelijke stage op VMBO is in 2022 vervallen, alleen leerlingen van locatie Marcopedius vervullen nog een Maatschappelijke Stage!!!

Kan ik mezelf als leiding opgeven samen met een vriend of vriendin? 

Je mag één voorkeur opgeven op het inschrijfformulier.

Let op: dit is een voorkeur. Wanneer je allebei als voorkeur opgeeft, is de kans het grootst dat jullie bij elkaar in de groep komen. Kringopgaven zijn NIET toegestaan, hier zal dan ook geen rekening mee worden gehouden. De groepen worden met de nodige zorg samengesteld, hierin kan NIET meer worden geruild. Hier geldt dat in sommige gevallen door het bestuur hierin een andere beslissing genomen wordt. Dit blijft ten allen tijde verantwoording van het bestuur.

Mijn vraag staat er niet tussen?!

Staat jouw vraag en het antwoord er niet tussen?
Neem dan contact met ons op.

Wie kunnen er deelnemen aan KinderVakantieWeek Gemert?

Alle kinderen uit Gemert en Handel die de basisschool bezoeken kunnen deelnemen, ook kinderen die tijdens deze vakantieweek bij familie in Gemert en Handel verblijven of op een of andere manier betrokken zijn èn de basisschoolleeftijd hebben.

Wat kost deelname aan KinderVakantieWeek Gemert?

De kosten voor deelname aan de 57e editie van KinderVakantieWeek 2023 zijn ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar:

€ 16,50  voor kinderen uit de groepen 1-2
€ 21,50  voor kinderen uit de groepen 3-4
€ 21,50  voor kinderen uit de groepen 5-6
€ 21,50  voor kinderen uit de groepen 7-8

 

Ik heb de financiële middelen niet om mijn kind in te schrijven, wat nu?

Via Stichting Leergeld zijn plaatsen beschikbaar voor deelname aan KinderVakantieWeek Gemert. Bij de stichting kan een aanvraag worden gedaan voor deelname aan KVW. Je dient hiervoor als ouder/verzorger zelf contact op te nemen met Stg. Leergeld om een plaats voor jouw kind(eren) te regelen.

Doe dit zo snel mogelijk!!
Het is vervelend als we andere kinderen moeten teleurstellen en er van deze gereserveerde plaatsen uiteindelijk plaatsen beschikbaar blijven.

Wanneer kan ik mijn kind(eren) inschrijven voor KVW Gemert?

Via social media, onze website en het Gemerts Nieuwsblad zal de startdatum voor inschrijvingen bekend worden gemaakt.

De inschrijftermijn is van begin januari tot medio april.

Wij verwachten van ouders/verzorgers dat zij het formulier invullen, op een voor hen geschikt tijdstip, met juiste en volledige informatie. Onjuiste of onvolledige inschrijvingen worden niet verwerkt.

 

Hoe kan ik mijn kinderen inschrijven?

Inschrijven en betalen kan uitsluitend via onze website www.kvw-gemert.nl

De inschrijving start op 2 januari 2023 en sluit op 12 april.

 

Kan ik mijn kind(eren) ook voor losse dagen inschrijven voor KinderVakantieWeek Gemert? 

Het is niet mogelijk om kinderen voor losse dagen in te schrijven.
Afmelden voor een bepaalde dag of periode kan doorgegeven worden bij het ‘afmeldpunt’ tijdens KVW of door het sturen van een mail naar de werkgroep KindLeidingVrijwilliger.

Tijdens de week zijn zij ook telefonisch bereikbaar, het telefoonnummer vind je in het programmaboekje.