Skip to main content
image

Ouderregelement

De organisatie van KinderVakantieWeek Gemert heeft een aantal regels opgesteld om de KinderVakantieWeek zo soepel en gezellig mogelijk te laten verlopen.

1. VEILIGHEID

Veiligheid van de kinderen staat altijd voorop.
Voor iedereen geldt: wanneer je besluit mee te doen met de KinderVakantieWeek Gemert is dit geheel op eigen risico.
Het is een vermoeiende week, dus het is raadzaam om te zorgen voor een goede voorbereiding. Zonnig weer is heerlijk en zeer welkom tijdens deze dagen, maar de zon kan erg verraderlijk zijn. Smeer je kind(eren) thuis al in met zonnebrandcrème. Zijn er dagen waarop we naar het water gaan, maar heeft jw kind geen zwemdiploma? Kinderen zonder zwemdiploma dienen tijdens deze dagen zwemvleugeltjes bij zich te hebben. Uiteraard staat het in het programmaboekje vermeld als we naar het water gaan.

De organisatie van de KinderVakantieWeek Gemert zorgt voor een goede voorbereiding wat betreft het programma en de indeling van de groepen.

 • Kleutergroepen
  De leiding bestaat uit minimaal 2 volwassen groepsleidingen + eventueel hulpleiding*.
 • Onderbouwgroepen
  De leiding bestaat uit minimaal 1 volwassen groepsleiding + 2 hulpleidingen*.
 • Middenbouwgroepen
  De leiding bestaat uit minimaal 2 vrijwilligers vanaf 15 jaar.
 • Bovenbouwgroepen
  De leiding bestaat uit minimaal 2 vrijwilligers vanaf 18 jaar.

*Voor de vrijwilligers van minimaal 13 jaar tot 15 is er de mogelijkheid om als hulpleiding aanwezig te zijn. Er dient dan wel tenminste één extra vrijwilliger aanwezig te zijn van minimaal 18 jaar. Hulpleidingen worden alleen bij de kleuters en onderbouw ingedeeld.

Er dient altijd minimaal 1 groepsleiding bij de groep aanwezig te zijn. De groepsleiding zorgt ervoor dat hij/zij aanwezig is voordat de eerste kinderen uit je groep er zijn, dat de groep ruim op tijd compleet is en dat de groep op tijd op de juiste locatie is. Zo kunnen we iedere dag op tijd aan het programma beginnen.
Tijdens het programma dienen de aanwijzingen van de organisatie te alle tijden door zowel de kinderen, groepsleidingen als de vrijwilligers te worden opgevolgd.
Alle dagen zijn er zowel op de locaties als onderweg EHBO aanwezig. Groepsleidingen, hulpleidingen en vrijwilligers met EHBO of BHV worden bij calamiteiten opgeroepen om (extra) ondersteuning te bieden en te zorgen voor de veiligheid van de kinderen. Deze personen worden voor aanvang van de KinderVakantieWeek in kaart gebracht. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen.
Aan het einde van de dag wil iedereen altijd graag naar huis. Zorg er dus voor dat er iemand klaar staat om jouw kind(eren) op te halen wanneer het programma ten einde is. Voor de groepsleidingen is het niet toegestaan te vertrekken voordat alle kinderen uit de groep door hun ouders/verzorgers zijn opgehaald of als de organisatie hiervoor nog geen toestemming heeft gegeven.

2. AFMELDEN

Ziek zijn wel allemaal wel eens. Natuurlijk is dit erg vervelend wanneer dit uitgerekend tijdens de KinderVakantieWeek gebeurt. Mocht je kind een dag(-deel) niet kunnen komen, meld dit altijd de dag van te voren bij het bestuur of de groepsleiding. Op de dag zelf kun je dat telefonisch/persoonlijk melden bij het “afmeldpunt”. In het programmaboekje en op onze website wordt het bijbehorende telefoonnummer vermeld. Je kunt ook altijd mailen.

3. OMGANG MET ELKAAR

Pesten, discriminatie en onacceptabel gedrag wordt niet getolereerd. De KinderVakantieWeek draait om plezier voor alle deelnemers. Wij gaan er vanuit dat iedereen elkaar met respect behandelt. 
Wanneer er kinderen zijn die niet luisteren worden zij hier persoonlijk op aangesproken. 
De organisatie wordt ingelicht wanneer kinderen een waarschuwing hebben gekregen van de groepsleiding. Bij het niet naleven van de gestelde regels of wanneer storend of gevaarlijk gedrag ontstaat zijn wij genoodzaakt de ouders/verzorgers hierover in te lichten. Wij behouden ons het recht voor om bij ernstig wangedrag een kind de verdere deelname aan KinderVakantieWeek Gemert te ontzeggen.

4. INSCHRIJVEN

Wanneer je je kind(eren) inschrijft betaal je inschrijfgeld. Dit bedrag wordt gebruikt voor alle activiteiten en versnaperingen tijdens de KinderVakantieWeek. Het is niet mogelijk om het inschrijfgeld terug te betalen wanneer jouw kind onverhoopt niet kan deelnemen of wordt uitgesloten van deelname. Hierop geldt in sommige gevallen een uitzondering. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met het bestuur van KinderVakantieWeek Gemert.

5. GEVONDEN VOORWERPEN

Iedereen raakt wel eens wat kwijt. Gelukkig zijn we tijdens de KinderVakantieWeek met vele en worden de voorwerpen in veel gevallen door een ander gevonden. Wanneer je kind wat verloren heeft kun je bij de nissenhut terecht. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele verloren geraakte eigendommen.

6. ALGEMEEN

Waar gespeeld word moet gegeten en gedronken worden. De groepsleiding schat deze behoeften van de kinderen uit de eigen groep in en bepaalt zelf wanneer er gedronken en gegeten wordt. Kinderen mogen de hele dag zelfstandig bij de drank containers ranja halen.
Ieder moment van de week willen we nooit meer vergeten en vast leggen door middel van foto’s en video’s. Deze worden van alle aanwezigen gemaakt. Bij deelname aan de KinderVakantieWeek geef je de organisatie toestemming deze foto’s en video’s te publiceren op onze website, social media-pagina’s of in de krant. Wanneer je hiermee niet akkoord gaat is deelname aan de KinderVakantieWeek helaas niet mogelijk.

Bekijk ook onze veelgestelde vragen!