Skip to main content
image

Kan ik mezelf als leiding opgeven samen met een vriend of vriendin? 

Je mag één voorkeur opgeven op het inschrijfformulier.

Let op: dit is een voorkeur. Wanneer je allebei als voorkeur opgeeft, is de kans het grootst dat jullie bij elkaar in de groep komen. Kringopgaven zijn NIET toegestaan, hier zal dan ook geen rekening mee worden gehouden. De groepen worden met de nodige zorg samengesteld, hierin kan NIET meer worden geruild. Hier geldt dat in sommige gevallen door het bestuur hierin een andere beslissing genomen wordt. Dit blijft ten allen tijde verantwoording van het bestuur.

Kan ik maatschappelijke stage lopen bij KVW Gemert? 

Ja, dat kan. Je kunt dit aangeven op het inschrijfformulier (aanvinken en school invullen)

Vanaf KinderVakantieWeek 2020 is het protocol mbt Maatschappelijke Stage verandert.  Indien je aanvinkt dat je Maatschappelijk Stage wilt doen bij KinderVakantieWeek Gemert, verwachten wij van jou een korte motivatiebrief. Deze dien je binnen twee weken na aanmelding naar ons te mailen.

Nadere informatie ontvang je in mei/juni van ons en begin juli valt het programmaboekje bij jou in de bus.

!!!Maatschappelijke stage op VMBO is in 2022 vervallen, alleen leerlingen van locatie Marcopedius vervullen nog een Maatschappelijke Stage!!!

Hoe kan ik mezelf als (hulp)leiding/vrijwilliger inschrijven? 

Op 2 januari 2023  gaat de inschrijving voor (hulp)leiding/vrijwilligers open.

Inschrijven kan uitsluitend via onze site www.kvw-gemert.nl

Naast organisatie en (hulp)leiding zijn er ook een heleboel vrijwilligers nodig om de KVW in goede banen te leiden. Denk hierbij aan werkzaamheden op het terrein, begeleiding bij spellen, hulp in de keuken, het schoonmaken van toiletten en aanverwante werkzaamheden.

Wanneer zijn de groepsindelingen bekend? 

De groepsindelingen worden bekend gemaakt in het programmaboekje. Het programmaboekje verschijnt vlak voor de zomervakantie.

De groepen worden met de nodige zorg samengesteld, hierin kan NIET meer worden geruild. Hier geldt dat in sommige gevallen door het bestuur hierin een andere beslissing genomen wordt. Dit blijft ten allen tijde voorbehouden aan het bestuur.

Kan ik mijn kind met een vriendje of vriendinnetje opgeven? 

Kinderen mogen als voorkeur één vriendje of vriendinnetje opgeven. We houden met slechts één voorkeur rekening en alleen als beide kinderen elkaar opgeven. Houd rekening met kleuter-, onderbouw-, middenbouw- en bovenbouwgroepen.

Het opgeven van meerdere vriendjes of vriendinnetjes al dan niet door middel van kringopgaven kan leiden tot teleurstelling. Je kunt dit voorkomen door van te voren duidelijk met vriendjes en vriendinnetjes af te spreken wie wie opgeeft.

De groepen worden met de nodige zorg samengesteld, hierin kan NIET meer worden geruild. Hier geldt dat in sommige gevallen door het bestuur hierin een andere beslissing genomen kan worden. Dit blijft ten allen tijde een beslissing van het bestuur.

Krentenbaard (impetigo) en KVW? 

Je kind heeft krentenbaard en je vraagt je af of je je kind toch mee kunt laten doen aan KinderVakantieWeek Gemert?

Wanneer je kind zich goed voelt, kan hij/zij gewoon deelnemen aan de KVW. Informeer in ieder geval de leiding of EHBO. Het kan zijn dat jouw kind gevraagd wordt niet mee te doen aan waterspelletjes, hieraan heeft hij/zij zich te houden.

Krentenbaard is niet meer besmettelijk zodra:

  • de blaasjes zijn ingedroogd
  • 2 dagen na start van een behandeling met zalf of tabletten (voorgeschreven door een arts)

De tijd tussen besmet raken en het uitbreken van buitjes en blaasjes met honinggele korstjes is 4-14 dagen.

EHBO-post:
Vanzelfsprekend worden ook kinderen met krentenbaard geholpen op de EHBO-post, het verstrekken van medicatie kan ook door EHBO worden gedaan. Echter het insmeren van de plekken kan NIET op deze post worden gedaan. Deze taak ligt geheel bij de ouders.

Indien nodig kan groepsleiding/EHBO in overleg met het bestuur andere ouders informeren. Andere ouders kunnen zo een eventuele besmetting bij hun kind eerder opmerken en behandelen.

Mijn kind heeft extra aandacht nodig, hoe geef ik dat aan? 

Op het inschrijfformulier kan worden aangegeven dat een kind extra aandacht/zorg nodig heeft.

Vul alleen in voor extra aandacht/zorg die tijdens de KinderVakantieWeek-dagen voor kunnen komen/vallen. Mocht je twijfelen neem dan altijd even contact met ons op.

In de weken na de inschrijving worden deze inschrijvingen doorgespeeld naar onze werkgroep EHBO. Zij zorgen ervoor dat je een e-mail krijgt met benodigde formulieren om de extra informatie omtrent je kind kenbaar te maken.
Deze formulieren mogen ingevuld en voorzien van pasfoto ingeleverd worden bij de coördinator van de werkgroep EHBO, het adres staat in het formulier.

Kan ik mijn kind(eren) ook voor losse dagen inschrijven voor KinderVakantieWeek Gemert? 

Het is niet mogelijk om kinderen voor losse dagen in te schrijven.
Afmelden voor een bepaalde dag of periode kan doorgegeven worden bij het ‘afmeldpunt’ tijdens KVW of door het sturen van een mail naar de werkgroep KindLeidingVrijwilliger.

Tijdens de week zijn zij ook telefonisch bereikbaar, het telefoonnummer vind je in het programmaboekje.

  • 1
  • 2