Skip to main content
image

Wanneer wordt een kind uitgesloten van deelname aan KVW Gemert? 

Wij gaan ervanuit dat we elkaar met respect behandelen. Pesten en discriminatie wordt niet getolereerd. Bij niet niet naleven van deze regel of wanneer er storend of gevaarlijk gedrag ontstaat, zijn wij genoodzaakt de ouders hierover in te lichten. Bij ernstig wangedrag kan het bestuur een kind direct verdere deelname aan KVW Gemert ontzeggen.

Geef een reactie