Eind juni/begin juli worden de programmaboekjes door enkele vrijwilligers bezorgd,  om deze reden ontvangt ook niet iedereen het boekje op dezelfde dag.

De boekjes worden bezorgd op de adressen welke zijn opgegeven bij de inschrijving. In de tussenliggende maanden kan het natuurlijk zijn dat je verhuisd. Geef een adreswijziging door: contact@kvw-gemert.nl