Skip to main content
image

Privacy

Dit is de privacyverklaring van Stichting KinderVakantieWeekGemert verder aangeduid als KVW.

Deze privacyverklaring omschrijft met welk doel wij persoonsgegevens verwerken wanneer je deelneemt aan KVW en bij het bezoeken van onze website https://www.kvw-gemert.nl.

KVW Gemert is een stichting en heeft geen winstoogmerk. Om deel te kunnen nemen aan KVW hebben we, van jou, een aantal gegevens nodig. Het is onze prioriteit om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. We werken daarom op basis van het NeedToKnow principe.

Bij deelname aan KVW verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Voornaam & Achternaam
 • Adres
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer en/of telefoonnummer van ouder(s)/verzorger(s)
 • Leeftijd / Geboortedatum
 • Geslacht
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens over je voorkeuren (bij welk vriendje/vriendinnetje je in de groep wil)
 • Door jouw ingevulde opmerkingen
 • Kledingmaat voor het KVWshirt
 • Gegevens over gemaakte afspraken
 • Basisschool + schoolgroep
 • Toestemming voor zwemmen
 • Extra aandacht/Medicatie waar KVW van op de hoogte moet zijn tijdens deelname.

Gebruik van persoonsgegevens
Wij verzamelen persoonsgegevens bij inschrijving als kind, (hulp)leiding en vrijwilliger. Deze gegevens gebruiken wij om een KinderVakantieWeek goed te kunnen organiseren. Denk bijvoorbeeld aan het indelen van groepen, inlichten EHBO, allergiën/intoleranties aan keuken. Maar ook voor de groepsindelingen in ons programmaboekje en het versturen van nieuwsbrieven. 

Wij werken met het principe NeedToKnow, wat betekent dat enkel die personen toegang hebben tot de gegevens die deze voor uitvoering van hun taak nodig hebben. 

Gebruik van cookies en bezoekersregistratie op de website
De site www.kvw-gemert.nl verzamelt gebruikersstatistieken. Ons doel is hier mee een algemene indruk te krijgen van gebruikers, maar niet op individueel niveau.

Informatie, wijzigingen en bezwaar
Je kunt contact opnemen met ons via contact@kvw-Gemert.nl voor:

 • Meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;
 • Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring
 • Inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot jou verwerken
 • Bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door ons

Beveiliging van jouw gegevens
Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en zullen deze gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.
Wij hebben onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen in onze systemen geïmplementeerd:

 • Encryptie/versleuteling
 • Beveiligde van verbindingen
 • Beveiligde van dataopslag

Derden
Wij verstrekken geen gegevens aan derden.

Melding Autoriteit Persoonsgegevens
Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld. Je wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor jouw persoonlijke levenssfeer.

Wijzigingen privacyverklaring
Het kan voorkomen dat het in deze privacyverklaring opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden je daarom aan om onze privacyverklaring regelmatig te bekijken.

Versie 25 mei 2018, Algemene Verordening Gegevensbescherming