Skip to main content
image

Leidingavond

Laatst aangepast op: 30 juni 2022

Op maandag 29 augustus is er zoals ieder jaar voorafgaand aan de KinderVakantieWeek een leidingavond op het  Commanderij College, locatie Marcopedius. Ook dit jaar is deze in twee groepen verdeeld, alle vrijwilligers zijn dit jaar ook weer van harte welkom. 

19.00 uur  
(hulp-) leiding en vrijwilligers van de kleutergroepen en onderbouwgroepen. 

20.00 uur 
(hulp-) leiding en vrijwilligers van de middenbouwgroepen en bovenbouwgroepen. 

We spreken op deze avond het programma met jullie door en zorgen dat jullie goed zijn voorbereid op een geweldige KinderVakantieWeek. Ook worden op deze avond de leidingshirts uitgedeeld en nemen wij het leidingprotocol met jullie door.
Wij stellen het erg op prijs wanneer je op deze avond aanwezig bent!

Mocht je onverhoopt echt niet kunnen, dan vragen we je dit zo spoedig mogelijk door te geven per e-mail.