Stichting KinderVakantieWeek (KVW) Gemert is opgericht in 1966. Eens per jaar in de zomervakantie wordt er een vakantieweek voor alle basisschoolkinderen (4 t/m 12 jaar) van Gemert/Handel georganiseerd. Het doel is om zoveel mogelijk kinderen van de basisscholen uit Gemert of Handel  of enigzins op een andere manier betrokken zijn met Gemert of Handel (die eventueel niet de mogelijkheid hebben om zelf op vakantie te gaan) een fijne, gezellige en spannende vakantieweek te bezorgen.

Door de tijd heen is de KinderVakantieWeek in Gemert uitgegroeid tot een evenement waar momenteel zo’n 850 kinderen en 350 vrijwilligers aan meedoen.

Organisatiestructuur
De organisatie van KVW Gemert bestaat uit een 5 koppig bestuur, een stuurgroep en 7 werkgroepen.

Bestuur
De rol van het bestuur is het in grote lijnen organiseren van de KVW waarbij gedacht kan worden aan het nemen van belangrijke beslissingen in de organisatie van de KVW en het beheren en controleren van de inkomsten en uitgaven. Nieuwe bestuursleden worden door het zittende bestuur gekozen.

Vertrouwenspersoon
Binnen onze organisatie is Frank Klessens door het bestuur aangewezen als vertrouwenspersoon. 

Stuurgroep
Iedere werkgroep vaardigt minimaal een lid af om plaats te nemen in de stuurgroep. Maandelijks wordt tijdens een stuurgroepvergadering de voortgang met het bestuur doorgesproken. De afgevaardigde in de stuurgroep is verantwoordelijk om de werkgroep bijeen te roepen en de besproken punten verder uit te werken.

Werkgroepen
De werkgroepen zijn elk verantwoordelijk voor de voorbereiding van een deel van de KinderVakantieWeek onder toeziend oog van het bestuur.

Personen moeten minimaal 18 jaar zijn om in aanmerking te komen om lid te worden van de organisatie. De notulen van iedere vergadering zijn voor iedereen binnen de organisatie toegankelijk.

Aansprakelijkheid
De organisatie en de vrijwilligers zijn niet hoofdelijk aansprakelijk voor enigerlei geleden schade welke is ontstaan gedurende de KinderVakantieWeek. Voor de gevallen waarin volgens de geldende rechtsnormen een beroep kan worden gedaan op de wettelijke aansprakelijkheid van KVW, heeft de stichting een WA-verzekering waarmee, volgens de daarin geldende polisvoorwaarden, een schadeclaim kan worden gehonoreerd.

Bestuur

Voorzitter
Financiën
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

Ine Pennings
Jeroen van den Eijnde
Marco Rijsouw
Ruud Vermunt
Ralph van der Putten

 

Overige

Vertrouwenspersoon
Secretariaat

Frank Klessens
Sas van de Ven

 

Stuurgroep

Kinderen/Leiding/Vrijwilligers
EHBO
Veiligheid en Verkeer
Spel en Programma
Terrein en Materiaal
Keuken
Sponsoring
PR

 

Sas van de Ven
Nancy Goossens
Vico Janssen
Ivon Verstegen
Luuk Verstegen
Neeltje Slits
Inge van Hoof
Sas van de Ven

 

 

Werkgroepen

Kinderen/Leiding/Vrijwilligers
In deze werkgroep zitten vrijwilligers die alle ingeschreven kinderen en leiding indelen in groepen. Ze inventariseren hoeveel vrijwilligers waar en wanneer tijdens KVW nodig zijn om alles in goede banen te kunnen leiden.

EHBO
Bij het aanmelden kunt u aangeven of er voor uw kind speciale medische aandacht nodig is. Deze werkgroep inventariseert deze aanmeldingen en zorgt dat leiding van uw kind en andere direct betrokkenen op de hoogte worden gebracht. Ook zijn zij vanzelfsprekend aanwezig tijdens de gehele KinderVakantieWeek.

Veiligheid en Verkeer
Deze werkgroep houdt zich bezig met de veiligheid op en om het terrein en ook regelen zij het verkeer en veilige oversteekplaatsen.

Spel en Programma
Deze werkgroep start elk jaar met het maken van de weekindeling. Daarna worden alle programmaonderdelen per dagdeel uitgewerkt en voorbereid. Hierbij kun je denken aan het uitwerken van activiteiten en het maken van een spellencircuit.

Terrein en Materiaal
De naam spreekt al voor zich: deze werkgroep zorgt ervoor dat alle punten die met het terrein, materialen, het decor, de bouw van de hutten, opbouw en afbreken te maken hebben, geregeld worden.

Keuken
Tijdens een kindervakantieweek wordt er voortdurend voor allerlei versnaperingen gezorgd. Dit doen de vrijwilligers van de werkgroep Keuken. Aan de hand van een eetlijst die door de programmawerkgroep wordt aangeleverd, weten ze precies wat er waar gegeten en gedronken wordt tijdens de Kindervakantieweek. Ook worden zij door de werkgroep Veiligheid en EHBO op de hoogte gebracht welke kinderen vanuit geloofsovertuiging iets wel of niet mogen eten en/of drinken en welke kinderen last hebben van voedselintolerantie of -allergieën. Hierdoor kunnen op tijd en met zorg alle boodschappen en bestellingen gedaan worden. Deze vrijwilligers zorgen voor de bereiding en het uitdelen van alle hapjes en drankjes.

Sponsoring
Om er een fantastische week van te maken voor de kinderen is KVW Gemert altijd op zoek mensen en bedrijven die een steentje bij willen dragen. Alle vormen van sponsoring zijn welkom, financieel, materialen, etenswaren of……De mannen van de werkgroep sponsoring zorgen voor het onderhouden van contacten  met bestaande en nieuwe sponsoren. Wilt u zich aanmelden als sponsor, neem dan contact op via sponsoring@kvw-gemert.nl

PR
Sinds 2015 is er een werkgroep opgericht met een vrijwilliger die zich bezig houdt met de PR voor onze Stichting. De brieven, flyers, posters en het programmaboekje worden door deze dame ontworpen. Ook schrijft zij aankondigingen en oproepen voor media en social media van KVW Gemert. Tevens zorgt zij er voor dat de website up-to-date wordt gehouden.

Vertrouwenspersoon

Stichting KinderVakantieWeek Gemert vindt veiligheid heel belangrijk. Binnen onze organisatie is Frank Klessens door het bestuur aangewezen als vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is een onafhankelijk persoon waar vrijwilligers, ouders en kinderen in vertrouwen mee kunnen praten. Wanneer je denkt dat er iets mis is of je hebt twijfels, dan kun je contact opnemen. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en kan advies geven.

De vertrouwenspersoon praat en werkt in vertrouwen. De informatie of melding wordt alleen gedeeld met toestemming van degene die de melding doet. Behalve wanneer er strafbare feiten zijn gepleegd. De vertrouwenspersoon is dan wettelijk verplicht om dit te melden bij de politie.

Onze vertrouwenspersoon kan telefonisch 06 18 37 15 93 en per mail frank@kvw-gemert.nl bereikt worden. Echter is dit telefoonnummer en e-mailadres alleen bedoeld voor vertrouwelijke zaken.
Voor algemene vragen over KinderVakantieWeek en indelingen kun je mailen naar ons secretariaat.