Veelgestelde vragen en antwoorden

Het doel is om zoveel mogelijk kinderen van de basisscholen uit Gemert en Handel of enigszins op een andere manier betrokken zijn met Gemert of Handel (die eventueel niet de mogelijkheid hebben om zelf op vakantie te gaan) een fijne, gezellige en spannende vakantieweek te bezorgen.

KinderVakantieWeek Gemert vindt in de regel plaats in de laatste week van de zomervakantie voor het basisonderwijs regio zuid. In 2022 van dinsdag 30 augustus t/m vrijdag 2 september.

Alle kinderen uit Gemert/Handel die de basisschool bezoeken kunnen deelnemen, ook kinderen die tijdens de week bij familie in Gemert/Handel verblijven of op een andere manier bij Gemert betrokken zijn èn de basisschoolleeftijd hebben kunnen meedoen.

De begin- en eindtijden zijn afhankelijk van het programma. Alle leeftijdsgroepen hebben een eigen programma.
De exacte tijden en nadere informatie zijn terug te vinden in het programmaboekje (verwacht begin juli/medio juli), de tijden vinden jullie vanaf 1 juli ook hier.

Een indicatie* op basis van het programma van 2019:

1-2 groepen
dinsdag 9:30 uur – 13:30 uur
woensdag 13:00 uur – 16:30 uur
donderdag 9:30 uur – 13:30 uur
vrijdag 13:30 uur –  19:30 uur

3-4 groepen
dinsdag  t/m donderdag  9:30 uur – 16:30 uur
vrijdag 09:30 uur – 19:30 uur

5-6 groepen
dinsdag  t/m donderdag  9:30 uur – 16:30 uur
vrijdag 09:30 uur – 19:30 uur

7-8 groepen
dinsdag  t/m donderdag  9:30 uur – 16:30 uur
vrijdag 9:30 uur – 19:30 uur

Leidingen dienen minimaal 30 minuten voor aanvang aanwezig te zijn en mogen pas naar huis als het laatste kind van hun groep is opgehaald.

* Aan de genoemde tijden kunnen geen rechten worden ontleend.

 

De kosten voor deelname aan de 56e editie van KVW Gemert 2022 zijn:

€ 16,50  voor kinderen uit de groepen 1-2
€ 21,50  voor kinderen uit de groepen 3-4
€ 21,50  voor kinderen uit de groepen 5-6
€ 21,50  voor kinderen uit de groepen 7-8

Je kunt een aanvraag doen bij Stichting Leergeld. Voor meer informatie verwijzen wij door naar www.leergeld.nl/gemert

 

Via Stg. Leergeld zijn er plaatsen beschikbaar, je dient als ouder/verzorger zelf contact op te nemen met Stg. Leergeld om een plaats voor je kind(eren) te regelen.

Doe dit het liefst zo snel mogelijk!!
Het is vervelend als we andere kinderen moeten teleurstellen en er van deze gereserveerde plaatsen uiteindelijk beschikbaar blijven.

Via social media, onze website en de huis-aan-huis-bladen zal de startdatum voor inschrijvingen bekend worden gemaakt.

De inschrijftermijn is geopend vanaf begin januari, de sluitingsdatum is ergens in april.  We verwachten van ouders/verzorgers dat zij het formulier invullen, op een voor hen geschikt tijdstip, met juiste en volledige informatie. Onjuiste of onvolledige inschrijvingen worden niet verwerkt.

Inschrijving online gesloten? Indien er nog plaatsen komen, kan je kind toch meedoen.

Stuur een mail naar kinderenenleidingen@kvw-gemert.nl voor meer informatie.

Inschrijven en betalen kan uitsluitend via onze website www.kvw-gemert.nl

De inschrijving start op 2 januari 2022. De sluitdatum zal later bekend worden gemaakt.

Zo lang er plaatsen beschikbaar zijn, kunnen kinderen geplaatst worden. Meer informatie? Stuur een mail naar contact@kvw-gemert.nl

Het is niet mogelijk om kinderen voor losse dagen in te schrijven. Afmelden voor een bepaalde dag of periode kan doorgegeven worden bij het ‘afmeldpunt’ tijdens KVW of door het sturen van een mail naar kinderen@kvw-gemert.nl

Op het inschrijfformulier kan worden aangegeven dat een kind extra aandacht/zorg nodig heeft. Vul alleen in voor extra aandacht/zorg die tijdens de KinderVakantieWeek-dagen voor kunnen komen/vallen. Mocht je twijfelen neem dan altijd even contact met ons op.

 

In de weken na de inschrijving worden deze inschrijvingen doorgespeeld naar onze werkgroep EHBO. Zij zorgen ervoor dat je een e-mail krijgt met benodigde formulieren om de extra informatie omtrent je kind kenbaar te maken. Deze formulieren mogen ingevuld en voorzien van pasfoto ingeleverd worden bij Nancy, Fliere 22 in Gemert.

 

Je kind heeft krentenbaard en je vraagt je af of je je kind toch mee kunt laten doen aan KinderVakantieWeek Gemert?

 

Wanneer je kind zich goed voelt, kan hij/zij gewoon deelnemen aan de KVW. Informeer in ieder geval de leiding of EHBO. Het kan zijn dat jouw kind gevraagd wordt niet mee te doen aan waterspelletjes, hieraan heeft hij/zij zich te houden.

Krentenbaard is niet meer besmettelijk zodra:

  • als de blaasjes zijn ingedroogd
  • 2 dagen na start van een behandeling met tabletten of zalf (voorgeschreven door een arts)

De tijd tussen besmet raken en het uitbreken van buitjes en blaasjes met honinggele korstjes is 4-14 dagen.

 

EHBO-post:
Vanzelfsprekend worden ook kinderen met krentenbaard geholpen op de EHBO-post, het insmeren van de plekken kan echter niet op deze post worden gedaan. Deze taak ligt geheel bij de ouders.

Indien nodig kan Leiding/EHBO in overleg met het bestuur andere ouders informeren. Andere ouders kunnen zo een eventuele besmetting bij hun kind eerder opmerken en behandelen.

 

 

Kinderen mogen als voorkeur één vriendje of vriendinnetje opgeven. We houden met slechts één voorkeur rekening en alleen als beide kinderen elkaar opgeven. Houd rekening met kleuter-, onderbouw-, middenbouw- en bovenbouwgroepen.

Het opgeven van meerdere vriendjes of vriendinnetjes al dan niet door middel van kringopgaven kan leiden tot teleurstelling. Je kunt dit voorkomen door van te voren duidelijk met vriendjes en vriendinnetjes af te spreken wie wie opgeeft.

De groepen worden met de nodige zorg samengesteld, hierin kan NIET meer worden geruild. Hier geldt dat in sommige gevallen door het bestuur hierin een andere beslissing genomen kan worden. Dit blijft ten allen tijde een beslissing van het bestuur.

De groepsindelingen worden bekend gemaakt in het programmaboekje. De groepen worden met de nodige zorg samengesteld, hierin kan NIET meer worden geruild. Hier geldt dat in sommige gevallen door het bestuur hierin een andere beslissing genomen wordt. Dit blijft ten allen tijde voorbehouden aan het bestuur.

Eind juni/begin juli worden de programmaboekjes door enkele vrijwilligers bezorgd,  om deze reden ontvangt ook niet iedereen het boekje op dezelfde dag.

De boekjes worden bezorgd op de adressen welke zijn opgegeven bij de inschrijving. In de tussenliggende maanden kan het natuurlijk zijn dat je verhuisd. Geef een adreswijziging door: contact@kvw-gemert.nl

 

Medio juli geen programmaboekje ontvangen?
Vanaf begin/medio juli staat het programmaboekje ook als download op onze website.

 

Voor kinderen:
Stuur een mail naar klv@kvw-gemert.nl ovv naam en adresgegevens. Wij nemen contact op waar een boekje kan worden opgehaald.

Voor (hulp)leiding en vrijwilligers:
Op de leidingavond (maandagavond voor aanvang KVW) kan een boekje worden opgehaald.

Het inschrijfgeld dient voor de activiteiten en versnaperingen tussendoor. Hierdoor is het niet mogelijk het inschrijfgeld terug te betalen als een kind onverhoopt niet kan deelnemen of wordt uitgesloten van deelname. Hierop geldt in sommige gevallen een uitzondering. Beslissingen in dezen worden genomen door het bestuur van KVW Gemert.

Afmelden voor een bepaalde dag of periode kan doorgegeven worden bij het ‘afmeldpunt’ tijdens KVW of door het sturen van een mail naar klv@kvw-gemert.nl

Wij gaan ervanuit dat we elkaar met respect behandelen. Pesten en discriminatie wordt niet getolereerd.Bij niet niet naleven van deze regel of wanneer er storend of gevaarlijk gedrag ontstaat, zijn wij genoodzaakt de ouders hierover in te lichten. Bij ernstig wangedrag kan het bestuur een kind direct verdere deelname aan KVW Gemert ontzeggen.

Oude kleding die tegen een stootje kan. Er wordt met verf gewerkt die mogelijk niet uit de kleding te wassen is.

Ook dit jaar ontvangt elk kind bij aanvang van KVW een shirt waarvan wij vragen dit iedere dag te dragen, tussendoor uitwassen mag 😉

Neem elke dag een lunchpakket èn drinkbeker mee.

We hebben gemerkt dat kinderen in plaats van een drinkbeker een pakje drinken mee nemen. Voor dat ene drinkmoment voldoende. De gehele dag kunnen kinderen, leidingen en vrijwilligers water en ranja krijgen mits ze een eigen beker hebben. Zorg dus in ieder geval, naast een pakje drinken, voor een drinkbeker.
Vergeet ook je zwemspullen/handdoek niet en eventueel droge kleding.

Kans op een regenbui? Neem regenkleding mee.

Het is niet raadzaam mobiele telefoons of andere waardevolle

spullen mee te nemen. De organisatie van KinderVakantieWeek Gemert is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal!

Op 2 januari ’22  gaat de inschrijving voor (hulp)leiding/vrijwilligers open.

Inschrijven kan uitsluitend via onze site www.kvw-gemert.nl

 

Naast organisatie en (hulp)leiding zijn er ook vrijwilligers nodig om de KVW in goede banen te leiden. Denk hierbij aan werkzaamheden op het terrein, begeleiding bij spellen, hulp in de keuken, het schoonmaken van toiletten en aanverwante werkzaamheden.

 

 

Kleutergroepen              minimaal 2 leiding 21+ en 2 hulpleiding*.

Onderbouwgroepen       minimaal 1 leiding 18+ en 2 hulpleiding*.

Middenbouwgroepen     minimaal 3 leiding 15+

Bovenbouwgroepen      minimaal 2 leiding 17+

 

 

* Voor HULPLEIDING geldt dit jaar de regel, wie het eerst inschrijft heeft voorrang. Wij zijn hartstikke blij met zoveel aanmeldingen van hulpleidingen in de leeftijd 12-13-14. Er zijn echter maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar bij de 1-2 groepen. Bij uitzondering kunnen wij  hulpleiding ook indelen bij de 3-4 of 5-6 groepen. Dit kan alleen wanneer de leiding(en) waarmee jij je opgeeft 18+ zijn.
Het kan zijn dat we jou vragen om jouw inschrijving om te zetten naar vrijwilliger. Als dat het geval is dan geven wij jou de garantie dat je het volgende jaar mee mag doen als leiding.
Voor komend jaar zijn er plannen voor de 12-13 jarigen. Wij bekijken nog of en hoe we dit vorm kunnen geven. Jongens en meisjes houd als je jezelf aanmeld als hulpleiding/vrijwilliger je mail in de gaten en reageer indien dat gevraagd wordt 😉

Ja, dat kan. Je kunt dit aangeven op het inschrijfformulier (aanvinken en school invullen)

Vanaf KinderVakantieWeek 2020 is het protocol mbt Maatschappelijke Stage verandert.  Indien je aanvinkt dat je Maatschappelijk Stage wilt doen bij KinderVakantieWeek Gemert, verwachten wij van jou een korte motivatiebrief. Deze dien je binnen twee weken na aanmelding naar ons te mailen.

Nadere informatie ontvang je in mei/juni van ons en begin juli valt het programmaboekje bij jou in de bus.

!!!Waarschijnlijk vervalt de Maatschappelijke Stage op het Commanderij College per 2022!!!

 

U kunt één voorkeur opgeven op het inschrijfformulier.

Let op: dit is een voorkeur. Wanneer je allebei als voorkeur opgeeft, is de kans het grootst dat jullie bij elkaar in de groep komen. Kringopgaven zijn NIET toegestaan, hier zal dan ook geen rekening mee worden gehouden. De groepen worden met de nodige zorg samengesteld, hierin kan NIET meer worden geruild. Hier geldt dat in sommige gevallen door het bestuur hierin een andere beslissing genomen wordt. Dit blijft ten allen tijde verantwoording van het bestuur.

Leiding en hulpleiding dragen tijdens de KVW een leidingshirt. Dit shirt ontvang je op de leidingavond, vlak voor aanvang van de KinderVakantieWeek.

Leiding- en hulpleidingsshirt mogen versierd worden met groepsnummer en namen. Schuttingtaal en schuttingtaalafbeeldingen zijn niet toegestaan! Zorg ook dat het een shirt blijft en geen lapje/sliertjes stof. Het bestuur of de KindLeidingVrijwilliger werkgroep kunnen jou verplichten een nieuw shirt te kopen a € 5,00.

 

Vrijwilligers ontvangen hun shirt op de dag van de aangeboden hulp. Aan het einde van de dag wordt het shirt bij de organisatie ingeleverd en door de organisatie uitgewassen. Voor vaste vrijwilligers (gehele week beschikbaar) wordt een andere afspraak gemaakt. De vrijwilligershirts mogen NIET versierd/beschreven worden!! Deze blijven eigendom van KinderVakantieWeek Gemert

De kindershirts en leidingshirts mogen versierd worden, zorg er wel voor dat het een shirt blijft en geen lapje/sliertje stof.

De vrijwilligershirts mogen NIET versierd/beschreven worden!! Deze blijven eigendom van KinderVakantieWeek Gemert

 

Het is de bedoeling dat je leidingshirt herkenbaar blijft tijdens de gehele KinderVakantieWeek. Wanneer je shirt niet meer als zodanig herkenbaar is moet je een nieuw shirt tegen betaling van  € 5,-  halen bij het bestuur (blauwe polo’s) of KindLeidingVrijwilliger werkgroep (zwarte polo’s).

 

 

Bij deelname aan de KVW  geef je automatisch toestemming om gedurende de week gemaakte foto’s en video’s te publiceren op onze website, onze socialmedia-pagina’s of in de krant. Wanneer hiermee niet akkoord kan worden gegaan is deelname helaas niet mogelijk.

 

Heb je iets gevonden?  Breng het naar de gevonden-voorwerpen-kraam.

Ben je iets kwijt? Vraag ernaar bij de gevonden-voorwerpen-kraam. Enkele dagen na KVW Gemert worden de gevonden spullen nog drie weken bewaard op een nader te bepalen plaats.
Deze locatie maken wij op social media en deze site bekend. Na deze termijn worden de spullen opgeruimd.

Neem contact met ons op: contact@kvw-gemert.nl

Staat jouw vraag en het antwoord er niet tussen?
Neem dan contact met ons op: contact@kvw-gemert.nl