Skip to main content
image

Organisatie

Stichting KinderVakantieWeek (KVW) Gemert is opgericht in 1966. Eens per jaar in de zomervakantie wordt er een vakantieweek voor alle basisschoolkinderen (4 t/m 12 jaar) van Gemert/Handel georganiseerd. Het doel is om zoveel mogelijk kinderen van de basisscholen uit Gemert of Handel  of enigzins op een andere manier betrokken zijn met Gemert of Handel (die eventueel niet de mogelijkheid hebben om zelf op vakantie te gaan) een fijne, gezellige en spannende vakantieweek te bezorgen.

Door de tijd heen is de KinderVakantieWeek in Gemert uitgegroeid tot een evenement waar momenteel zo’n 850 kinderen en 350 vrijwilligers aan meedoen.

Organisatiestructuur

De organisatie van KVW Gemert bestaat uit een 5 koppig bestuur, een stuurgroep en 8 werkgroepen.

Bestuur
De rol van het bestuur is het in grote lijnen organiseren van de KVW waarbij gedacht kan worden aan het nemen van belangrijke beslissingen in de organisatie van de KVW en het beheren en controleren van de inkomsten en uitgaven. Nieuwe bestuursleden worden door het zittende bestuur gekozen.

Vertrouwenspersoon
Binnen onze organisatie is Frank Klessens door het bestuur aangewezen als vertrouwenspersoon.

Stuurgroep
Iedere werkgroep vaardigt minimaal een lid af om plaats te nemen in de stuurgroep. Maandelijks wordt tijdens een stuurgroepvergadering de voortgang met het bestuur doorgesproken. De afgevaardigde in de stuurgroep is verantwoordelijk om de werkgroep bijeen te roepen en de besproken punten verder uit te werken.

Werkgroepen
De werkgroepen zijn elk verantwoordelijk voor de voorbereiding van een deel van de KinderVakantieWeek onder toeziend oog van het bestuur.

Leden van de organisatie moeten minimaal 18 jaar zijn.  Lid worden?  De notulen van iedere vergadering zijn voor iedereen binnen de organisatie toegankelijk.

Aansprakelijkheid
De organisatie en de vrijwilligers zijn niet hoofdelijk aansprakelijk voor enigerlei geleden schade welke is ontstaan gedurende de KinderVakantieWeek. Voor de gevallen waarin volgens de geldende rechtsnormen een beroep kan worden gedaan op de wettelijke aansprakelijkheid van KVW, heeft de stichting een WA-verzekering waarmee, volgens de daarin geldende polisvoorwaarden, een schadeclaim kan worden gehonoreerd.

Bestuur

Voorzitter Ine Pennings
Financiën Jeroen van den Eijnde
Bestuurslid Marco Rijsouw
Bestuurslid Ruud Vermunt
Bestuurslid Ralph van der Putten

Overige

Vertrouwenspersoon Frank Klessens
Secretariaat Sas van de Ven

Stuurgroep

Kinderen/Leiding/Vrijwilligers Sas van de Ven
EHBO Nancy Goossens
Veiligheid en Verkeer Vico Janssen
Spel en Programma Ivon Verstegen
Terrein en Materiaal Luuk Verstegen
Keuken Neeltje Slits
Sponsoring Inge van Hoof
PR Sas van de Ven

KinderVakantieWeek in kleur

Om de KinderVakantieWeek tot een succes te maken zijn er mensen nodig die alles in goede banen leiden. Wij hebben wij ervoor gekozen dit inzichtelijk te maken door te werken met gekleurde polo’s en t-shirts.

 

Vertrouwenspersoon

Stichting KinderVakantieWeek Gemert vindt veiligheid heel belangrijk. Binnen onze organisatie is Frank Klessens door het bestuur aangewezen als vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is een onafhankelijk persoon waar vrijwilligers, ouders en kinderen in vertrouwen mee kunnen praten. Wanneer je denkt dat er iets mis is of je hebt twijfels, dan kun je contact opnemen. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en kan advies geven.De vertrouwenspersoon praat en werkt in vertrouwen. De informatie of melding wordt alleen gedeeld met toestemming van degene die de melding doet. Behalve wanneer er strafbare feiten zijn gepleegd. De vertrouwenspersoon is dan wettelijk verplicht om dit te melden bij de politie.Onze vertrouwenspersoon kan telefonisch 06 18 37 15 93 en per mail bereikt worden. Echter is dit telefoonnummer en e-mailadres alleen bedoeld voor vertrouwelijke zaken.

Voor algemene vragen over KinderVakantieWeek kun je mailen naar ons secretariaat. Vragen mbt kinderen/leidingen/vrijwilligers en indelingen?